Facebook
Eijan Sisustuspaja

Sisustussuunnittelu

Toimeksianto

Suunnittelutyön ja ajankäytön arvioinnin pohjaksi tarvitsen rajatun toimeksiannon. Mitä kohteessa tullaan tekemään? Kokonaisvaltainen sisustussuunnitelma sisältää tilan käytön ja muutosten suunnittelun, värien ja materiaalien määrittelyn sekä kiinto- ja irtokalusteiden, tekstiilien ja valaisimien valinnan. Uudiskohteessa minuun olisi hyvä ottaa yhteyttä jo, kun pohjapiirrustukset ovat valmistuneet. Kysymyksessä voi olla myös vanhan remontointi. Kohteena voi olla yksityinen koti, julkinen tila tai vaikka loma-asunto. Toimeksianto voi olla myös jokin yksittäinen osa kokonaisuudesta esim. suunnitelma pintamateriaaleista (tapetit, lattia, maalit). Puoleeni voi kääntyä pienemmässäkin arkea askarruttavassa sisustusongelmassa.

Tarvekartoitus

Kartoituksella syvennetään toimeksiantoa, ja se tehdään ensimmäisen tapaamiskerran aikana, joka on maksuton, ja jonka kilometrikorvauksia en veloita alle 30km matkalta. Yli 30 km:n ylittävältä osalta  toimipaikastani veloitan kilometrikorvaukset tutustumiskäynnin osalta. Tällöin yksilöidään toiveesi ja tarpeesi, ja yhdessä mietimme mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia. Suunniteltavan työn luonne ja vaativuus hahmottuvat. Tällä kerralla on hyvä olla esillä tarvittavat pohja- ja rakennuspiirrustukset sekä muut suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Saamani aineiston pohjalta annan tarjouksen suunnittelukustannuksista ja aikataulusta. Laadin tehtävästa suunnittelusopimuksen , josta ilmenee sovitut tehtävät, aikataulu ja palkkio.

Luonnoskeskustelu

Teen työn laajuudesta riippuen luonnoksia ja ehdotuksia, minkä pohjalta tehdään tarvittavat mahdolliset muutokset. Laajemman työn kohdalla on tarpeen tavata, jolloin tarkistetaan yhteistä näkemystä. Jatkettaessa suunnittelua joitakin yksityiskohtia tarkistellaan molemmin puolin esimerkiksi puhelimitse, jotta suunnitelma vastaisi mahdollisimman hyvin tarpeitasi ja toiveita.

Valmis suunnitelma

Toimitan valmiin kirjallisen suunnitelman sinulle, jonka käymme lävitse yksityiskohtineen. Siitä käy ilmi tarvittavat materiaalimallit hankintapaikkoineen, pintamateriaalikollaasi, rakenne- ja pohjakuva sekä tarvittaessa 3D-kuvat . Sinulla on kädessäsi suunnitelma, joka helpottaa ja nopeuttaa remonttia tai yleensä toteutusta. Suunnitelma toimii vuoropuheluna sinun ja remonttityöntekijöiden välillä. Suunnitelma voi olla kaikkia seuraavia tai jotain niistä.

  • väri- ja pintamateriaalisuunnitelma
  • kalustesuunnitelma
  • valaisinsuunnitelma
  • tekstiilisuunnitelma
  • suunnitelmat ja luonnokset tauluista ja seinämaalauksista